Lage WW-premie van toepassing op BBL-baan

Voor een BBL-leerling mag u de lage WW-premie toepassen als de praktijkovereenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen. Dat staat in het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat onlangs is vernieuwd.

29 oktober 2020 | Door redactie

In de vernieuwde versie van het Kennisdocument premiedifferentiatie WW verduidelijkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hoe werkgevers de uitzonderingen op het betalen van de lage of hoge WW-premie voor de uitzondering voor de BBL-leerling moet toepassen. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg en is een opleiding waarbij een leerling leert én werkt.

Alleen lage WW-premie als alle partijen hebben ondertekend

De werkgever mag de lage WW-premie toepassen als hij met de BBL-leerling een praktijkovereenkomst sluit, deze voorziet van een dagtekening en in de administratie opneemt en hij daarnaast ook een arbeidsovereenkomst met hem heeft. Let wel: de lage premie is alleen van toepassing als de praktijkovereenkomst wordt ondertekend door alle betrokken partijen! Als de laatste handtekening pas na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst wordt gezet, is over de tussenliggende periode de hoge WW-premie verschuldigd.

Werkgevers sluiten praktijkovereenkomst én arbeidsovereenkomst

Werkgevers die BBL-leerlingen in dienst nemen, sluiten voor het leerdeel een praktijkovereenkomst en voor het werkdeel een arbeidsovereenkomst. Werkgevers kunnen met een maatwerkovereenkomst (tool) snel een arbeidsovereenkomst opstellen die bij hun organisatie past. Een BBL-arbeidsovereenkomst is een gewone arbeidsovereenkomst, waarbij een paar bijzondere regels van toepassing zijn.

Bijlagen bij dit bericht