Lagere Aof-premie kleine werkgevers in 2022 én 2023

Kleine werkgevers ontvangen zowel in 2022 als in 2023 eenmalig een extra verlaging van hun Aof-premie. Deze verlagingen komen bovenop de geplande gedifferentieerde Aof-premie. Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) weten aan de Tweede Kamer.

30 september 2020 | Door redactie

Vanaf 2021 is er € 450 miljoen beschikbaar voor de lastenverlichting voor kleine bedrijven. Het budget is onderdeel van het in 2018 aangekondigde pakket aan maatregelen om knelpunten rondom de loondoorbetaling bij ziekte weg te nemen en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) meer activerend te maken.
Met MKB-Nederland heeft minister Koolmees afgesproken om dit budget door te schuiven naar 2022 en 2023. Dit betekent dat kleine werkgevers in 2022 eenmalig een extra verlaging van hun Aof-tarief ontvangen van in totaal € 300 miljoen en in 2023 van € 150 miljoen. Dat schrijft de minister in een verzamelbrief aan de Tweede Kamer.

Verlagingen bovenop verlaging door gedifferentieerde Aof-premie

De verlagingen komen bovenop de verlaging die is voorzien met de invoering van de gedifferentieerde Aof-premie. Begin september diende minister Koolmees hiervoor het wetsvoorstel in. Met het wetsvoorstel wordt de Aof-premie gedifferentieerd naar een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. De gedifferentieerde Aof-premie is ook één van de in 2018 aangekondigde maatregelen om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte gemakkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. De wet moet op 1 januari 2022 in werking treden.

Invoering gedifferentieerde Aof-premie naar voren gehaald

Het budget van € 450 miljoen zou aanvankelijk vanaf 2021 ten goede komen aan kleine werknemers in de vorm van een premievermindering die zou bestaan uit een vast bedrag per werkgever. Deze premievermindering zou later vervangen worden door een gedifferentieerde Aof-premie met een lager tarief voor kleine werkgevers. Maar de premievermindering bleek onuitvoerbaar. Wel kon de gedifferentieerde Aof-premie eerder worden ingevoerd. Deze zou eigenlijk uiterlijk in 2024 de premievermindering vervangen, maar uit overleg met UWV en de Belastingdienst bleek dat dit eerder mogelijk was. De minister zet nu in op 2022.

Bijlagen bij dit bericht