Lagere premies werknemersverzekeringen verwacht in 2021

Werkgevers zijn in 2021 waarschijnlijk goedkoper uit dan dit jaar. De premies die zij moeten betalen, dalen komend jaar namelijk bijna allemaal. Dat blijkt uit de verwachte premies die UWV heeft gepubliceerd in de Juninota 2020.

2 juli 2020 | Door redactie

Op basis van de zogenoemde calculatiepremie van UWV blijkt dat bijna alle premies werknemersverzekeringen in 2021 lager zullen zijn dan in 2020. Alleen de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt: van 1,28% naar 1,31%. Hoe hoog de sociale premies in 2021 precies zullen zijn, wordt pas op Prinsjesdag bekend gemaakt. De calculatiepremie geeft meestal wel een aardige inschatting, maar UWV merkt ook op dat er momenteel sprake is van uitzonderlijke economische omstandigheden. 

Awf kent twee tarieven

Sinds 2020 kent het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) een hoog en een laag premiepercentage. In de onderstaande tabel staat dat het gewogen gemiddelde van deze twee premies is geraamd op 4,19%. De calculatiepremie Awf in de tabel is een fictief berekend lastendekkend percentage. Het is dus nog niet bekend hoe deze premie in 2021 zal worden opgeknipt in een hoge en een lage premie. 

Meevaller in de Aof-premie

De grootste meevaller voor werkgevers is de daling van de premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De verwachting is dat deze premie daalt van 6,77% in 2020 naar 5,55% in 2021. De percentages zijn nog wel exclusief de uniforme opslag kinderopvang. In 2020 bedraagt die opslag 0,50%. Alle sociale premies uit de Juninota 2020 (pdf) van UWV vindt u in de tabel hieronder. 

Fonds

2020

2021

Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)

4,19%

3,73%

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

0,68%

0,05%

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof, exclusief opslag kinderopvang)

6,77%

5,55%

Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk)

1,28%

1,31%