Managementovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst

Een managementovereenkomst geldt niet als een arbeidsovereenkomst voor de toepassing van de lage WW-premie. Als een werkgever alleen een managementovereenkomst met een werknemer heeft, moet hij de hoge WW-premie toepassen.

29 juni 2020 | Door redactie

Als een werknemer bij zowel de holding als de werkmaatschappij in dienst is, kan er sprake zijn van de zogeheten doorbetaaldloonregeling. De werknemer kan dan bij één of beide ondernemingen verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Voor toepassing van de lage WW-premie moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig zijn bij de ondernemingen waar de werknemer verzekerd is. Daarbij geldt een managementovereenkomst echter niet als een arbeidsovereenkomst. Als de werkgever alleen een managementovereenkomst heeft, moet hij dus de hoge WW-premie toepassen.

Doorbetaaldloonregeling kent hoofdwerkgever en doorbetaler

Bij een doorbetaaldloonregeling ontvangt de werknemer zijn loon van de holding (de hoofdwerkgever) en staat zijn loon van de werkmaatschappij (de doorbetaler) af aan de holding. De werkmaatschappij houdt dan geen loonheffingen in over het loon. In het Handboek Loonheffingen staan de voorwaarden voor de doorbetaaldloonregeling.

Voorwaarden voor de lage WW-premie

Is de werknemer verplicht verzekerd bij de holding én bij de werkmaatschappij, dan geldt de doorbetaaldloonregeling voor alle loonheffingen. De holding moet dan voor de toepassing van de lage WW-premie voldoen aan de volgende 3 voorwaarden:

  • Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Het is geen oproepovereenkomst.
  • Er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig.

Is de werknemer alleen bij de werkmaatschappij verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan moet de werkmaatschappij toetsen of voldaan is aan de 3 voorwaarden. In deze situatie moet de werkmaatschappij de premies werknemersverzekeringen wel zelf afdragen. De doorbetaaldloonregeling geldt  dan voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW.

Addendum voor lage WW-premie moet vóór 1 juli geregeld zijn

Om de nieuwe lage WW-premie voor vaste contracten te mogen toepassen, moeten werkgevers een schriftelijk bewijs van het vaste contract met de werknemer in de administratie hebben. Zij moeten dit hebben geregeld vóór 1 juli 2020. Doen zij dit niet, dan is met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd voor de betreffende werknemer.