Nieuwe grenzen kleine en grote werkgevers voor Whk 2021

De opbouw van de premie die werkgevers voor de Werkhervattingskas (Whk) betalen, hangt af van de omvang van hun organisatie. Op 1 september maakte UWV de grenzen tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor 2021 bekend.

3 september 2020 | Door redactie

Werkgevers die via UWV zijn verzekerd voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid, dragen de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. De hoogte van deze Whk-premie hangt af van de omvang van een onderneming; is deze klein, middelgroot of groot? De grenzen voor deze indeling voor volgend jaar staan in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021 (pdf) die UWV op 1 september publiceerde.

Wat was de loonsom in 2019?

In welke categorie een organisatie in 2021 valt, hangt af van het gemiddelde premieplichtig loon in 2019. Die bedraagt volgens het Centraal Planbureau (CPB) € 34.600. In 2021 ligt de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers daarom bij een loonsom van maximaal € 346.000 (10 x € 34.600). Werkgevers met een premieplichtig loon in 2019 van meer dan € 3.460.000 (100 x € 34.600) vallen in 2021 in de categorie grote werkgever.

Werkgevers ontvangen premie in najaar 2020

Voor grote werkgevers baseert de Belastingdienst de Whk-premie voor 2021 op de eigen instroom in de Ziektewet (ZW) en Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) in 2019. Voor de middelgrote bedrijven is de Whk-premie deels gebaseerd op de sectorinstroom en deels op de eigen instroom in de ZW en WGA in 2019. Voor kleine werkgevers wordt de premie per sector vastgesteld en is deze gebaseerd op de instroom in de ZW en de WGA in de hele sector in 2019.
De Belastingdienst stuurt in november of december een beschikking naar de middelgrote en grote werkgevers waarin staat welke gedifferentieerde Whk-premie zij in 2021 moeten betalen. Hiertegen kunnen zij bezwaar maken. Het is dus zaak dat ze de beschikking goed controleren (tool). Kleine werkgevers krijgen geen beschikking, maar een mededeling. Hiertegen staat geen bezwaar open.

Eigenrisicodrager betaalt geen premie WGA of ZW

Als een werkgever koos voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA, de ZW of allebei, krijgt hij wel een premiemededeling of -beschikking van de Belastingdienst. Maar daarop moet voor het deel waarvoor hij eigenrisicodrager is, een premie van € 0 staan. De werkgever draait namelijk zelf op voor uitkeringen aan zieke flexwerkers en arbeidsongeschikte werknemers en kan zich daar particulier voor verzekeren.