Premie WGA en ZW-flex 2020 berekenen met rekenhulp UWV

Werkgevers kunnen nu zelf hun gedifferentieerde premie voor de WGA en ZW-flex voor 2020 berekenen met behulp van de ‘Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’. Deze premiewijzer is nu beschikbaar op de website van UWV.

23 september 2019 | Door redactie

Per 2020 is het gemiddelde premiepercentage voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) waarschijnlijk 0,76%. Het percentage voor de Ziektewet (ZW) stijgt van 0,43% naar 0,52%. Hoe hoog de premie voor een organisatie precies is, hoort de werkgever echter eind 2019 pas via een mededeling of beschikking van de Belastingdienst. De hoogte van de premie Werkhervattingskas (Whk), hangt namelijk direct of indirect af van het aantal werknemers dat vanuit de organisatie de ZW en WGA instroomt. Nu kunnen werkgevers hun gedifferentieerde premie voor de WGA en ZW voor 2020 al zelf berekenen via de rekenhulp van UWV.

Opbouw premies Whk wijzigt

Het kan voor werkgevers waardevol zijn om de rekenhulp van UWV te gebruiken, aangezien er volgend jaar het een en ander gaat veranderen rond de opbouw van de Whk-premies.  Er staan namelijk vijf veranderingen voor de Ziektewet (ZW) en de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) op stapel. De wijzigingen hebben gevolgen voor de bepaling en de hoogte van de Whk-premies. Zo komen bijvoorbeeld de rekenpercentages voor de ZW en WGA te vervallen.

Eigenrisiciodragerschap op tijd aanvragen

Werkgevers kunnen er twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA of de ZW of juist terug te keren naar de publieke verzekering van UWV. Een eigenrisicodrager betaalt geen (volledige) Whk-premie, maar riskeert wel dat hij maximaal 10 jaar opdraait voor de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers. De aanvraag hiervoor moet uiterlijk 13 weken voor de ingangsdatum van 1 januari 2020 bij de Belastingdienst binnen zijn. De deadline is dus al 1 oktober 2019.

Bijlagen bij dit bericht