Premies niet hoger na kwijtschelding WIA-voorschotten

UWV maakte onlangs bekend dat het stopt met invorderen van de WIA-voorschotten. Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laat per brief weten dat de werkgeverspremies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de Werkhervattingskas (Whk) hier niet door zullen stijgen.

1 september 2021 | Door redactie

De afgelopen jaren steeg het aantal aanvragen van een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) dat niet binnen de wettelijke termijn van acht weken afgehandeld kon worden. Om te voorkomen dat de aanvragers daardoor financiële problemen krijgen, kunnen ze een voorschot ontvangen. Wordt de WIA-uitkering toch niet toegekend of valt die lager uit dan het voorschot? Dan kan UWV het voorschot (deels) terugvorderen.
Maar door de groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen en de coronamaatregelen liepen de vertragingen enorm op. UWV wil niet dat mensen hierdoor in financiële problemen komen. Daarom liet het instituut onlangs weten dat het stopt met deze terugvordering en dat het al (deels) terugbetaalde voorschotten terugstort naar de aanvrager. UWV stelt voorlopig ook geen nieuwe terugvorderingen meer in. De maatregel geldt voor mensen die op of na 1 januari 2020 een WIA-voorschot ontvingen en voor mensen die op 1 januari 2020 een lopend voorschot hadden.

Gevolgen invloed kwijtscheldingen op premies 2023 later bekend

De WIA wordt gefinancierd vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de Werkhervattingskas (Whk), waardoor de kwijtschelding invloed zou kunnen hebben op de hoogte van de Aof- en Whk-premie. Maar demissionair minister Koolmees van SZW heeft per brief (pdf) aan de Tweede Kamer laten weten dat de kwijtscheldingen van de voorschotten niet zullen leiden tot hogere premies.
Het kabinet stelt de hoogte van de Aof-premie vast, maar zal deze dus niet verhogen voor de extra kosten aan kwijtscheldingen. En bij het vaststellen van de Whk-premie voor 2022 kon UWV nog geen rekening houden met de kwijtscheldingen. De hoogte van de Whk-premie wordt daardoor dus niet beïnvloed. Het kabinet gaat nog met het ministerie SZW en UWV voor 2023 bekijken of de kwijtscheldingen invloed hebben op de Whk-premie en zullen, indien nodig, compensatie bieden.