Premies sociale verzekeringen 2020 mét nieuwe WW-premies

De premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Nog niet alle premies uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn definitief.

17 september 2019 | Door redactie

U heeft er al vaker over kunnen lezen: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt dat de WW-premie per 2020 gaat afhangen van de contractduur. Volgend jaar betalen werkgevers standaard 7,94% WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Voor werknemers met een vast contract met een vaste omvang is de WW-premie in 2020 2,94%. De sectorpremie WW komt per 2020 te vervallen, net als de vaste WW-Awf-premie.

Hoge en lage Awf-premie nog niet definitief

Het genoemde hoge en lage tarief van de nieuwe gedifferentieerde Awf-premie staat nog niet vast. Het gaat om een voorlopige vaststelling door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De definitieve vaststelling vindt in oktober plaats. Dit geldt trouwens ook voor de definitieve vaststelling van de premie voor de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Dit is voor werkgevers de basispremie WAO/WIA. Die premie stijgt flink ten opzichte van 2019. Hieronder staan de veranderingen op een rijtje.

Premie

2019

2020

Ouderdomsfonds (AOW)

17,90%

17,90%

Nabestaandenfonds (ANW)

0,10%

0,10%

Sectorfonds (gemiddelde premie)

0,77%

-

Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)

3,60%

gedifferentieerd

Awf-laag

-

2,94%

Awf-hoog

-

7,94%

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

0,78%

0,68%

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

6,46%

6,79%

Uniforme opslag kinderopvang (Aof)

0,50%

0,50%

Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk)

1,24%

1,25%

Bijlagen bij dit bericht