Rekenpremie Werkhervattingskas stijgt in 2022

De rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt in 2022 waarschijnlijk naar 1,42%. Dat blijkt uit de Juninota 2021 die UWV heeft gepubliceerd.

8 juli 2021 | Door redactie

In voorgaande jaren presenteerde UWV in de Juninota de rekenpremies voor alle premie-gefinancierde fondsen voor het volgende jaar. Vanaf het jaar 2022 gaat UWV er bij de berekening van de het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf), Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) vanuit dat de premies hetzelfde zullen zijn als die van dit jaar. In voorgaande jaren gebruikte UWV de zogenoemde rekenpremie om de te verwachten premies te berekenen. Maar de meeste rekenpremies hebben geen relevantie, omdat ze geen indicatie geven voor de premies die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkelijk vaststelt.

Vanaf 2022 gedifferentieerde Aof-premie naar grootte werkgever

UWV gebruikt de rekenpremie nog wel voor de Whk. De rekenpremie is hiervoor relevant, omdat het instituut voor deze premie de jaarlijkse lasten en baten in evenwicht wil brengen. De rekenpremie Whk bedraagt naar verwachting voor 2022 1,42%. Daarmee verwacht UWV een stijging ten opzichte van de 1,36% van dit jaar. De organisatie wijst er wel op dat de rekenpremie, mede door de uitzonderlijke economische omstandigheden, slechts een indicatie is van de werkelijke premie in 2022. Hoe hoog de premies werknemersverzekeringen in 2022 precies zullen zijn, wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt.
Vanaf 2022 is er sprake van een gedifferentieerde Aof-premie naar grootte van de werkgever: een lager percentage voor kleine werkgevers en een hoger percentage voor overige werkgevers. Naar verwachting zal deze premie stijgen.