Sociale premies 2022 wijzigen weinig

De volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2022 zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het blijkt dat de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt, maar de Awf-premie daalt. Ook geldt er straks een gedifferentieerde Aof-premie. Nog niet alle premies uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn definitief.

21 september 2021 | Door redactie

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 staat dat het premiepercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) opnieuw 17,90% blijft. Ook voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW) blijft het premiepercentage hetzelfde, en wel 0,10%. De premie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt daarentegen wel, van 1,36% naar 1,52%.
Vanaf 1 augustus 2021 werden de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) voor de rest van het jaar verlaagd. Het percentage van de lage premie – over het loon van werknemers met een vast contract – werd verlaagd van 2,7% naar 0,34%. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers daalde van 7,7% naar 5,34%. Dit had te maken met het vrijvallen van budget, nadat was besloten de baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken. Per 2022 dalen de premies ten opzichte van begin 2021. De lage Awf-premie wordt 2,20% en de premie Awf-hoog 7,20%.

Per 2022 een gedifferentieerde Aof-premie 

Per 1 januari 2022 geldt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daarmee wordt de premie gedifferentieerd naar een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Dit moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goedkoper maken voor kleine werkgevers, omdat vooral zij knelpunten ervaren bij het uitvoeren van de loondoorbetalingsplicht. De Aof-premie voor kleine werkgevers wordt 5,49% en voor (middel)grote werkgevers 7,05%.
Met het besluit wordt ook de systematiek van de premie voor de Whk aangepast, zodat voor de Whk-premie en de Aof-premie dezelfde definitie van ‘kleine werkgever’ geldt. Hierdoor gaat de grens tussen een kleine en (middel)grote werkgever van tien keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (die nu nog geldt voor de Whk) omhoog naar 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. De rekenpremie voor de Whk stijgt in 2022 naar 1,52%.
Dit zijn de voorlopige sociale premies voor 2022:

Premie 2021 2022
Ouderdomsfonds (AOW) 17,90%  17,90%
Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10% 
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) (gewogen gemiddelde) 3,95% 3,45% 
Awf-laag 2,70% 2,20% 
Awf-hoog 7,70% 7,20% 
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68% 0,68% 
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 7,03% 6,76% 
Aof-kleine werkgevers   5,49%
Aof-grote werkgevers   7,05%
Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50% 0,50%
Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 1,36% 1,52%