Stijging werkgeversheffing ZVW in 2021

Werkgevers zijn in 2021 duurder uit voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). De werkgeversheffing ZVW stijgt namelijk naar 7,00%. De verwachte werknemersbijdrage ZVW voor 2021 is ook al bekend.

15 september 2020 | Door redactie

In de meeste gevallen moet uw organisatie over het loon van de werknemers de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) staat dat deze werkgeversheffing per 2021 stijgt naar 7,0%. In 2020 is hij nog 6,70% van het loon. Daarbij geldt wel het maximumbijdrageloon: boven dit bedrag hoeven werkgevers geen heffing te betalen. Uit de Macro Economische Verkenning 2021 blijkt dat het maximumbijdrageloon voor de ZVW in 2021 € 58.311 gaat bedragen. In 2020 geldt een maximumbijdrageloon voor de ZVW van € 57.232.

Werknemersbijdrage gaat omlaag

Soms hoeft de werkgever geen werkgeversheffing te betalen, bijvoorbeeld voor ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In dat geval draait de werknemer zelf op voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Ook deze werknemersbijdrage stijgt per 2021, maar dan van 5,45% naar 5,75% van het brutoloon. Dat blijkt uit de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Net als voor de werkgeversheffing geldt ook voor de werknemersbijdrage het maximumbijdrageloon.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.