Verandering WW-premie alleen bij begin aangiftetijdvak

De eerste dag van het aangiftetijdvak geldt als peildatum waarop de werkgever bepaalt of hij de hoge of lage WW-premie moet toepassen. Die premie geldt dan voor het hele aangiftetijdvak.

24 augustus 2020 | Door redactie

Als een werknemer bijvoorbeeld op 1 september een contract voor onbepaalde tijd met vaste uren krijgt maar deze pas op 15 september ondertekent, geldt de lage WW-premie vanaf 1 oktober. Op 1 september heeft de werknemer het contract nog niet ondertekend en voldoet de werkgever dus nog niet aan de voorwaarden voor de lage WW-premie.
Niet alle werkgevers zijn hiervan op de hoogte. In een peiling van de Belastingdienst had de helft van de respondenten het fout. Zij kozen als ingangsdatum van de lage WW-premie de datum dat de werknemer het vaste contract krijgt (43%) of de datum van ondertekening (8%).

Achtergrond van verandering van berekening WW-premies

Werkgevers betalen voor alle werknemers die zij in dienst hebben premies werknemersverzekeringen. De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Eén van de werknemersverzekeringen is de Werkloosheidswet (WW). Per 1 januari 2020 is de manier van berekening van het premiepercentage voor de WW grondig veranderd. Dit volgt uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die per 1 januari 2020 is ingegaan. De gedifferentieerde premie WW is niet meer afhankelijk van de sectorindeling, maar van het soort arbeidsovereenkomst van de individuele werknemer. Werkgevers betalen een lage premie voor de WW voor werknemers met een vast contact en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.