Verwachte lagere Awf-premies bekendgemaakt

Onlangs werd bekend dat het demissionaire kabinet de baangerelateerde investeringskorting (BIK) gaat intrekken. In plaats daarvan wil het de Awf-premie voor 2021 per 1 augustus 2021 verlagen. Deze verlaging verwacht het demissionaire kabinet op 24 juni vast te kunnen stellen.

10 juni 2021 | Door redactie

Met de BIK zou een organisatie een percentage van de gedane investeringen in mindering kunnen brengen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen in de aangifte loonheffingen. Maar omdat de kans klein is dat de Europese Commissie dit als geoorloofde staatssteun beschouwt, besloot het demissionairekabinet de BIK in te trekken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Het kabinet gaat nu het budget van de BIK gebruiken om de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) voor werkgevers voor 2021 per 1 augustus te verlagen.

Verschil tussen Awf-premies van 5% blijft gehandhaafd

Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief liet in een brief (pdf) weten dat hij verwacht dat de lage Awf-premie over het loon van werknemers met een vast contract wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers daalt van 7,7% naar 5,34%. Op deze manier blijft het wettelijk vastgelegde verschil van 5%-punt tussen beide percentages gehandhaafd.
De ministeriële regeling waarin de verlaging wordt geregeld, wordt nu getoetst op uitvoerbaarheid. De verlaging wordt naar verwachting op 24 juni vastgesteld en vervolgens gepubliceerd in de Staatscourant. De verlaging kan dan per 1 augustus aanstaande inwerkingtreden.

Intrekking BIK heeft geen gevolgen voor aangifte loonheffingen

Hoewel het kabinet de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari gaat intrekken, heeft de intrekking geen gevolgen in de aangifte loonheffingen. Werkgevers hebben namelijk nog geen BIK kunnen aanvragen, omdat het loket pas per 1 september 2021 zou opengaan. Zij hebben mogelijk wel al investeringen gedaan met de verwachting dat zij de BIK konden krijgen.