WAB nu al van invloed op sectorpremies WW voor 2019

Als het aan het kabinet ligt, worden de sectorfondsen per 1 januari 2020 opgeheven op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die nu in de maak is. Bij de bepaling van de sectorpremie WW voor 2019 zal UWV daar al op voorsorteren.

19 oktober 2018 | Door redactie

In de Wet arbeidsmarkt in balans wordt geregeld dat de WW-premie die de werkgever betaalt, per 2020 gaat afhangen van de aard van de arbeidsovereenkomst en niet meer van de sector. Dat betekent dat het vermogen uit de sectorfondsen per 2020 overgaat naar het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Sectorpremies 2019 zo laag mogelijk

Er zijn wel gelijk regels opgesteld voor de behandeling van sectoren die – doordat de WW-lasten in een jaar hoger of lager zijn uitgevallen dan verwacht – een vermogenstekort of vermogensoverschot hebben. In dezelfde regeling werd paal en perk gesteld aan de mogelijkheden voor het aanvragen van een andere sectorindeling.
In de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) is geregeld dat sectoren met een verwacht vermogenstekort dat tekort in 2019 voor een derde moeten inlopen. Sectoren met een overschot kunnen als vanouds de sectorpremie voor 2019 verlagen, zolang die maar niet negatief uitvalt. UWV houdt bij het vaststellen van de sectorpremies voor 2019 rekening met deze regels. De sectorpremies voor 2019 worden binnen een maand verwacht.

Inlooptermijn terug naar standaard

Per 2017 is de termijn om tekorten in het sectorfonds in te lopen verlengd van drie naar vijf jaar, om zo de sectorpremies stabieler en voorspelbaarder te kunnen maken. Omdat de sectorpremie na 2019 niet meer bestaat, is die langetermijnontwikkeling niet meer van belang en gaat de inlooptermijn voor sectorfondstekorten terug naar de standaard drie jaar. Vandaar dat sectoren met een verwacht tekort dat in 2019 voor een derde – en niet een vijfde – moeten inlopen.

WAB binnenkort naar Tweede Kamer

Alle tekorten en overschotten die na 2019 in de sectorfondsen over zijn, zullen daarna worden overgeheveld naar het Awf. Haalt de WAB uiteindelijk toch de eindstreep niet, dan worden deze maatregelen weer opnieuw bekeken. De verwachting is dat het wetsvoorstel voor de WAB binnenkort bij de Tweede Kamer wordt ingediend voor behandeling.