Werkgeversheffing ZVW daalt in 2020 naar 6,7%

Werkgevers zijn in 2020 goedkoper uit voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk naar 6,7%. Ook de verwachte werknemersbijdrage ZVW voor 2020 is al bekend.

17 september 2019 | Door redactie

In de meeste gevallen moet uw organisatie over het loon van de werknemers de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen. In de begroting van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) staat dat deze werkgeversheffing per 2020 daalt naar 6,7%. In 2019 is hij nog 6,95% van het loon. Daarbij geldt wel het maximumbijdrageloon: boven dit bedrag hoeven werkgevers geen heffing te betalen. Uit een bijlage bij de Macro Economische Verkenning 2020 blijkt dat het maximumbijdrageloon voor de ZVW in 2020 € 57.214 gaat bedragen. In 2019 geldt een maximumbijdrageloon voor de ZVW van € 55.927.

Ook werknemersbijdrage daalt

Soms hoeft de werkgever geen werkgeversheffing te betalen, bijvoorbeeld voor ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In dat geval draait de werknemer zelf op voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Ook deze werknemersbijdrage daalt per 2020, maar dan van 5,7% naar 5,45% van het brutoloon. Net als voor de werkgeversheffing geldt ook hier het maximumbijdrageloon.