Whk-beschikking 2020 controleren is geen overbodige luxe

Onlangs is de premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2020 naar alle werkgevers verstuurd. Het is verstandig om deze mededeling of beschikking goed te controleren, zodat uw organisatie komend jaar niet te veel premie betaalt.

4 december 2019 | Door redactie

Voor het einde van het jaar verstuurt de Belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Per komend jaar veranderen er vijf zaken aan de Whk die invloed kunnen hebben op de premie die werkgevers moeten betalen. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit twee delen:

  • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Organisaties die in 2019 zelf het risico dragen voor de WGA of de ZW krijgen ook een beschikking of mededeling toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor de werkgever eigenrisicodrager is op 0% te staan.

Vraag gegevens op bij Belastingdienst

Het is belangrijk om de ontvangen beschikking te controleren (tool). Er gaat namelijk nog wel eens wat mis bij het vaststellen van de premie. De werkgever moet nagaan of de juiste loonsommen zijn gebruikt. Daarnaast is het zaak om te controleren of de uitkeringslasten terecht aan uw organisatie zijn toegerekend en of de bedragen kloppen. Hiervoor is een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens op te vragen bij de Belastingdienst. Als er sprake is geweest van een overgang van onderneming, moet bovendien worden gecheckt of die overgang goed is verwerkt.

Bezwaar binnen zes weken

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar te maken tegen de vastgestelde premie. Als de instroomlijsten op zich laten wachten of de controle wat meer tijd vraagt, kan het indienen van een voorlopig bezwaarschift verstandig zijn.
Omdat kleine werkgevers een vaste sectorale premie betalen, krijgen zij in plaats van een beschikking een mededeling van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2019. Hiertegen kunnen ze geen bezwaar aantekenen.

Bijlagen bij dit bericht