Wijzigingen WGA-instroom binnen twee weken doorgeven

Om fouten in de berekening van de hoogte van de Whk-premie te voorkomen, moeten werkgevers de gegevens voor de WGA-instroom zoals ze in de brief van UWV staan goed controleren. Kloppen deze niet, dan moeten zij dat binnen twee weken na ontvangst van de brief aan UWV doorgeven.

15 mei 2019 | Door redactie

UWV stuurt organisaties half mei een brief met daarin het landelijke instroomcijfer, het instroomcijfer van de sector waarin de organisatie is ingedeeld en het individuele instroomcijfer van de organisatie. De Belastingdienst gebruikt deze WGA-instroomcijfers om de hoogte van de premie Werkhervattingskas (Whk) vast te stellen en stuurt werkgevers daarover eind dit jaar een beschikking (tool). In de brief van UWV staat hoe werkgevers kunnen aangeven dat er iets niet klopt. Zij moeten dit wel binnen twee weken doen. De instroomcijfers tellen mee voor de Whk-premie van 2020. Het hangt bij de berekening van die premie van de grootte van de organisatie (tool) af of de werkgever een individuele premie, sectorpremie of een combinatie van deze twee betaalt.

WGA-instroomcijfers via werkgeversportaal

UWV stuurt de gegevens over de WGA-instroom in de toekomst niet meer per post. In plaats daarvan willen zij de brief via het werkgeversportaal van UWV versturen. Werkgevers kunnen vanaf 1 november 2019 alleen nog maar inloggen met eHerkenning. Steeds meer overheidsorganisaties werken met eHerkenning als inlogmethode, dus het is noodzakelijk voor werkgevers die zo snel mogelijk te regelen via een middelenleverancier.

Conceptbesluit verandert sectorpremie

Op dit moment betalen startende werkgevers in de eerste twee jaar standaard de sectorpremie. In sommige gevallen is die premie veel hoger dan de gemiddelde landelijke premie op basis van de totale in- en uitstroom in de Ziektewet (ZW) en Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Daarom is er onlangs een conceptbesluit gepubliceerd voor een aanpassing op deze regeling die al per 1 januari 2020 in werking zou kunnen treden.