ZVW-premie 2022 omhoog voor hogere zorgsalarissen

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zegde het demissionaire kabinet hogere salarissen voor werknemers in de zorg toe. Het extra geld moet komen uit een hogere zorgpremie en een verhoging van de premie Zorgverzekeringswet (ZVW).

27 september 2021 | Door redactie

Op Prinsjesdag 2021 maakte het demissionaire kabinet bekend dat de werkgeversheffing ZVW in 2022 daalt van het huidige tarief van 7,00% naar 6,70%. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting voor 2022 die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag heeft ingediend (de Algemene Politieke Beschouwingen), trok het kabinet € 675 miljoen extra uit voor hogere salarissen in de zorg. Dit heeft gevolgen voor de werkgeversheffing in 2022.

Verhoging zorgpremie en werkgevers- en werknemersbijdrage ZVW

In een Kamerbrief (pdf) legde demissionair minister De Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uit dat zo’n verhoging van de ZVW-uitgaven deels moet worden betaald uit de zorgpremie-inkomsten en uit de inkomensafhankelijke bijdrage. Daarom stelde het kabinet voor om de jaarlijkse zorgpremie (extra) te verhogen met € 13 en de werkgevers- en werknemersbijdrage ZVW met 0,05 %-punt voor het jaar 2022. Dat betekent dus dat de werkgeversbijdrage volgend jaar niet 6,70% zou zijn, maar 6,75%. De werknemersbijdrage ZVW wordt dan 5,50% (in 2021: 5,75%). Uiteindelijk betekent dat alsnog een daling van de tarieven ten opzichte van 2021.

Kabinet gaat overstag: verhoging vennootschapsbelasting

In de Tweede Kamer is lang gesteggeld over deze voorgestelde financiering. De Kamer wilde dat het kabinet de verhoging van de zorgsalarissen zou betalen door een verhoging van de vennootschapsbelasting. Uiteindelijk ging het kabinet overstag. Verhoging van de zorgpremie en ZVW-bijdrage blijft vanuit de wet nodig, maar het kabinet gaf aan dat het uiteindelijk toch mogelijkheden zag om de € 13 hogere zorgpremie voor burgers te compenseren door een verhoging van de algemene heffingskorting. Dat geld komt waarschijnlijk uit een verhoging van de vennootschapsbelasting. Hoe al die maatregelen er precies uit komen te zien, zal de komende tijd moeten blijken.