Bepalen of herziening van de WW-premie nodig is

Rekentool

MS Excel 29.01 kb

13-11-2019

Download deze tool
Als uw organisatie voor een werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst en een vaste arbeidsomvang per 2020 de lage WW-premie betaalt, moet in bepaalde situaties alsnog met terugwerkende kracht de hoge premie worden toegepast. Met deze rekentool bepaalt u of herziening voor een werknemer noodzakelijk is.


Meer informatie over de bijzonderheden van de WAB vindt u in de toolbox De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans.