Voorbeeldbrief opvragen instroomgegevens Whk

Maatwerkbrief

MS Word 47.59 kb

13-10-2021

Download deze tool
Om te kunnen controleren of uw organisatie niet te veel premie betaalt voor de Ziektewet (ZW) en WIA-regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), moet u weten hoe deze premies tot stand zijn gekomen. Een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens voor de Werkhervattingskas (Whk) is schriftelijk op te vragen bij de Belastingdienst. Met deze voorbeeldbrief hoeft u alleen enkele gegevens over uw organisatie in te vullen om deze specificatie snel aan te vragen.