Andere sector, nu ook een andere Whk-premie?

26 juli 2019

De Belastingdienst heeft onze onderneming vorige maand in een andere sector ingedeeld. Moeten we nu niet een andere premie Whk betalen?

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie die uw organisatie in 2019 moet betalen voor de Werkhervattingskas (Whk-premie) is uw organisatie ingedeeld in één van de volgende drie categorieën:

  • U bent een kleine werkgever als uw premieloon in 2017 maximaal € 331.000 was.
  • U bent een middelgrote werkgever als uw premieloon in 2017 meer was dan € 331.000 en maximaal € 3.310.000 was.
  • U bent voor 2019 een grote werkgever als uw premieloon in 2017 meer dan € 3.310.000 was.

Sectoraansluiting

Als uw organisatie een kleine of middelgrote werkgever is, hangt het premiepercentage van de gedifferentieerde Whkpremie geheel of gedeeltelijk af van de sector waarbij u bent aangesloten. Toch verandert uw premiepercentage voor de rest van het jaar niet als uw sectoraansluiting in de loop van 2019 wijzigt. U krijgt eind 2019 een nieuwe Whk-beschikking met daarin het premiepercentage voor 2020 dat rekening houdt met de nieuwe sectoraansluiting.

Verhalen op werknemers

De Whk-premie bestaat uit twee verschillende componenten: de premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet voor flexibele dienstbetrekkingen (ZWflex). U mag in 2019 maximaal 50% van de premiecomponent WGA verhalen op uw werknemers. Als uw organisatie daarvoor kiest, moet u de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Het verhalen is niet verplicht, uw organisatie mag er dus ook voor kiezen om de premie volledig voor haar rekening te nemen. Als uw organisatie de premie niet verhaalt op de werknemers, hoeft u over die niet-verhaalde premie geen loonheffingen in te houden en te betalen. De premiecomponent ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers.