Hoe zit het met de ZVW als een werknemer twee soorten loon krijgt?

26 juli 2019

Is zowel de werkgeversheffing als de bijdrage ZVW verschuldigd als een werknemer twee soorten loon krijgt in één tijdvak?

Als u aan een werknemer tegelijkertijd loon uitbetaalt waarover u de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) moet betalen en loon waarop u de werknemersbijdrage ZVW moet inhouden, moet u zich aan deze regels houden:

  • Over het loon of de uitkeringen waarover u de werkgeversheffing ZVW moet betalen, betaalt u in 2019 6,95% werkgeversheffing tot het maximumbijdrageloon in het loontijdvak.
  • Over het loon of de uitkeringen waarop u de bijdrage ZVW moet inhouden, betaalt uw werknemer 5,70% bijdrage ZVW tot het maximumbijdrageloon in het loontijdvak. U houdt deze bijdrage in op het nettoloon.

Het loon of de uitkeringen waarover u de werkgeversheffing ZVW betaalt en het loon of de uitkeringen waarop u de bijdrage ZVW inhoudt, neemt u onder verschillende nummers inkomstenverhouding in uw aangifte op. Op die manier kunt u per inkomstenverhouding de juiste code ZVW kiezen (bijvoorbeeld K of M).

Samenvoegen

Voor het berekenen van de loonbelasting/ premie volksverzekeringen voegt u het loon en de uitkeringen wel samen en hoeft u ze dus niet uit te splitsen. U mag vervolgens zelf bepalen hoe u de loonbelasting/premie volksverzekeringen verdeelt over de verschillende nummers inkomstenverhouding.