22% meer kans op diabetes per extra uur zitten

25 februari 2016 | Door redactie

Elk extra uur dat een werknemer zit op een dag, kan zijn risico op diabetes type 2 met 22% verhogen. Dit resultaat komt naar voren in een grootschalig onderzoek van Universiteit Maastricht.

Dat veel zitten slecht is voor de mens, zal u bekend zijn. Toch bestaan er nog veel onduidelijkheden over de werkelijke gevolgen van langdurig zitten. Om hier een beter beeld van te krijgen, hebben wetenschappers van Universiteit Maastricht een groots opgezet onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen zitten en diabetes type 2. Hieruit blijkt dat de kans op diabetes type 2 met 22% kan toenemen als een mens één extra uur zit per dag. De conclusies van dit onderzoek leveren nuttige informatie, ook voor de werkplekinrichting (tools).

Risico afhankelijk van totale zitduur per dag

Het onderzoek baseerde zich op metingen onder zo’n 2.500 personen die acht dagen lang een sensor hadden gedragen die bijhield hoeveel zij zaten. Sommige deelnemers kampten met een verminderde suikerstofwisseling of diabetes type 2. Door de metingen was vast te stellen dat de diabetespatiënten dagelijks 26 minuten langer zaten dan de gezonde participanten. Dit wees erop dat zittend gedrag een grote rol kan spelen bij de ontwikkeling van diabetes. Ook bleek dat er geen opvallende verbanden waren tussen die ziekte en het aantal zitperiodes of het aantal onderbrekingen hiervan. De risico’s zouden dus niet te verminderen zijn door het zitten te onderbreken, maar wel door in totaal per dag minder te zitten.

Werkplekopties om zituren te verminderen

Werkgevers die belang hechten aan vitaliteit (tool), doen er op basis van dit onderzoek goed aan om mogelijkheden te creëren waarbij werknemers het aantal zituren kunnen verminderen door zittend werk af te wisselen met andere werkwijzen. Denk aan staand werken met behulp van verstelbare bureaus – al brengt dit ook risico’s met zich mee – of actief zittend werken middels bureaustoelen waarbij werknemers hun lichaam in beweging houden, zoals een zitfiets of een zitbal.