Bescherming van ogen bij risico op oogschade

2 mei 2024 | Door redactie

Ogen horen tot de meest kwetsbare organen van het menselijk lichaam. Is er risico op schade, dan zijn beschermende maatregelen noodzakelijk. Niet alleen bij het werken met gevaarlijke stoffen, ook in andere situaties op het werk kan oogschade optreden.

Ogen kunnen het zwaar te verduren hebben op de werkvloer. Wegspringende metaalsplinters, hitte of een spatje van een bijtende stof kunnen ernstig oogletsel veroorzaken. Persoonlijke beschermingsmiddelen helpen om schade te voorkomen. Werknemers die met gevaarlijke stoffen werken, moeten daarom oogbescherming gebruiken. Toch kan het een keer misgaan. Dan is het zaak dat op voldoende plekken oogspoelflessen en oogdouches aanwezig zijn. In organisaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt is dit verplicht. Volgens allesveilig.nl moeten deze middelen altijd binnen handbereik zijn, zodat de werknemer direct na blootstelling de ogen kan spoelen om extra schade te voorkomen.

Oogdouche is eerste hulp

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een uiterste maatregel om risico’s te beperken en mogen alleen worden toegepast als aanvulling op andere maatregelen, waarbij de werkgever de arbeidshygiënische strategie volgt. Zelfs een goede veiligheidsbril kan niet altijd voorkomen dat er oogletsel ontstaat. Onjuist gebruik van de bril, nalatigheid van de werknemer of slecht passende brillen vergroten het risico op oogschade. Geef altijd instructie over het gebruik van de bril en over het onderhoud. Een oogdouche is uitdrukkelijk bedoeld als eerste hulp om ergere schade aan het oog te voorkomen en is geen medische verzorging. Ze bevatten een neutraliserende vloeistof. Komen ogen in contact met een gevaarlijke stof dan moet direct een arts ingeschakeld worden. Zorg zowel voor losse oogspoelflessen als voor compacte oogspoelstations.