Boete voor roken moet uiterste maatregel zijn

9 november 2012 | Door redactie

Om roken te ontmoedigen, kunt u een rookbeleid invoeren. Onder voorwaarden is het ook toegestaan om als uiterste maatregel een boete op te leggen als werknemers bijvoorbeeld stelselmatig buiten de officiële pauzes roken. Neem deze regels in een rookbeleid op en vraag de ondernemingsraad om instemming.

Investeert u in een gezondheidsbeleid met bijvoorbeeld een fitnessruimte op de werkvloer, cursussen stoppen met roken en een arboprofessional die werknemers ondersteunt bij gezonder leven, dan mag u van werknemers verwachten dat zij ook hun verantwoordelijkheid nemen. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als u een rookbeleid wilt invoeren. Verwijs ook in de arbeidsovereenkomst naar deze regels, zodat werknemers gebonden zijn aan de voorschriften.

Boete voor roken is uiterste maatregel

Als u boetes in uw rookbeleid opneemt, moet u deze als uiterste maatregel zien. Geef een werknemer dus eerst een waarschuwing als hij bijvoorbeeld buiten de officiële pauzes of aangewezen rookruimtes rookt. Bied ook hulp bij het stoppen met roken. Gaat een werknemer herhaaldelijk de fout in, dan kunt u een boete opleggen. Die boete kan een vast bedrag zijn of een (deel) van de winstuitkering.

Regels voor beboeten van roken

Voor het opleggen van een boete gelden verder de volgende regels:

  • De rookvoorschriften staan in de cao of arbeidsovereenkomst of in de cao of arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar het rookbeleid, waarbij de bestemming van de boete nauwkeurig is vermeld.
  • In de cao of arbeidsovereenkomst is vooraf schriftelijk vastgelegd:
    • op welke overtreding boetes staan;
    • hoe hoog de boetes zijn.
  • De boete of totale boetes per week zijn in principe niet hoger dan het loon van die werknemer voor een halve dag.