Coronamaatregelen op het werk ook de komende tijd volhouden

De maatregelen rond de lockdown worden geleidelijk aan versoepeld en het aantal gevaccineerden groeit. Werknemers zijn daarom mogelijk geneigd de coronamaatregelen minder strak te volgen. Hoe kan de werkgever zorgen dat deze toch goed worden volgehouden?

1 juni 2021 | Door redactie

Nu meer mensen een vaccinatie krijgen en de coronamaatregelen geleidelijk versoepeld worden, zakt mogelijk ook de urgentie weg om rekening te houden met preventieve regels als afstand houden. De werkgever heeft echter een zorgplicht voor alle werknemers en hij moet dan ook zorgen dat de werkplek geen plaats wordt waar mensen corona op kunnen lopen. Het is dus belangrijk dat de coronamaatregen ook ná het versoepelen worden nageleefd.

Overtuigen werkt het beste

Beroepsziekten.nl wijst erop dat dwang meestal een slechte manier is om iets voor elkaar te krijgen. Overtuigen werkt beter. De website heeft daarvoor de volgende tips gepubliceerd:   

  • Een combinatie van maatregelen werkt beter dan een enkele, losstaande maatregel. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie afstand houden, mondkapjes dragen in situaties dat dit moeilijk is, goede communicatie hierover en het beschikbaar stellen van zelftests voor werknemers en bezoekers.
  • Werknemers zijn meestal bereid zich aan de maatregelen te houden, tot ze iemand zien die dit niet doet. Het is dus belangrijk dat de werkgever snel ingrijpt als werknemers de coronadiscipline laten varen.
  • Thuiswerken (tool) is nog steeds een goede manier om besmettingen tegen te gaan. Dat hoeft echter niet meer massaal na de versoepeling. Het kan per geval bekeken worden en bijvoorbeeld ingezet worden als er op bepaalde dagen te veel mensen naar het werk komen om de situatie beheersbaar te houden.