Effecten van drugsgebruik lang merkbaar, ook op werk

19 mei 2022 | Door redactie

De invloed van drugs op het lichaam wordt door gebruikers sterk onderschat. Dat concludeert de politie na een forse toename van het aantal processen verbaal vanwege rijden onder invloed. Drugs blijven lang in het lichaam doorwerken. Dat geldt ook als mensen de dag na gebruik op hun werk zijn.

Mensen blijken geregeld naar hun werk te gaan terwijl ze in feite nog onder invloed zijn van verdovende middelen. Volgens de politie zijn mensen zich onvoldoende bewust van het effect van drugsgebruik op het lichaam. Mensen die in de auto stappen, kunnen nog onder invloed zijn van middelen terwijl ze naar hun werk gaan. Dat levert risico’s op voor henzelf, maar ook voor anderen op de werkvloer. Zo neemt onder meer het risico van een arbeidsongeval toe. Iemand die de avond vóór een werkdag middelen heeft gebruik, heeft hiervan de volgende dag nog sporen in het lichaam.

Vaker proces-verbaal vanwege drugs

Verbeterde testmethoden hebben ertoe geleid dat de politie veel vaker een proces verbaal heeft moeten opmaken wegens rijden onder invloed. Die conclusie trekt nu.nl uit de cijfers van de Korpsleiding Nationale Politie. Werden in 2017 in totaal 1.834 processen-verbaal opgemaakt, in 2021 waren dat er meer dan 13.000. Deze stijging komt volgens de politie doordat zij sinds een paar jaar gebruikmaakt van een speekseltest. Ook is rijden onder invloed op zich pas sinds 2017 een strafbaar feit, waardoor er tot die tijd nauwelijks op gecontroleerd werd. Middelengebruik kwam dan aan het licht door afwijkend gedrag in het verkeer. Wat de cijfers verder duidelijk maken is dat het gebruik van alcohol bij automobilisten is afgenomen tijdens de coronacrisis. Proces-verbaal wegens drugsgebruik leek te stabiliseren, maar is in het eerste kwartaal van 2022 weer toegenomen. 

Werkgever kan ADM-beleid opstellen

Werkgevers doen er goed aan om meer voorlichting te geven over drugs en de effecten ervan op het lichaam. Die van alcohol zijn voldoende bekend en bovendien is het gebruikelijker daar afspraken over te maken. Werkgevers kunnen om te beginnen een alcohol- en drugsbeleid (ADM-beleid) opstellen (tool). Daarnaast is het van belang voorlichting te geven over de effecten van verschillende middelen op het lichaam, zodat de werknemer zich ervan bewust wordt dat hij na middelengebruik nog lang onder invloed kan zijn.
De werkgever is verplicht te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Een goed beleid draagt daaraan bij. In de toolbox Zo pakt u alcohol en drugsgebruik op het werk, die ontwikkeld is in samenwerking met het Trimbos-instituut staan tips voor het opstellen van beleid en het nemen van preventieve maatregelen.