Experts helpen bij leefstijlverandering werknemers

11 augustus 2022 | Door redactie

Door experts in te schakelen bij het bereiken van een leefstijlverandering, kan de werkgever het ontwikkelen van gezondere gewoontes bij werknemers stimuleren. Het onderwerp moet structureel aandacht krijgen, zodat het voor werknemers makkelijker is de nieuwe gewoontes vol te houden.

Er is steeds meer inzicht in het effect van een gezonde leefstijl op de algehele gezondheid, het voorkomen van verzuim en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hoewel de invloed van de werkgever beperkt is, en misschien zelfs onwenselijk, onder meer vanwege privacy-overwegingen, is het niet onmogelijk om werknemers aan te zetten tot het ontwikkelen van gezondere gewoontes. Door hiervoor experts in te schakelen, krijgt het onderwerp structurele aandacht. Volgens het rapport Lifestyle4health van TNO en LUMC  hebben leefstijlprogramma’s onvoldoende resultaat omdat ze ad hoc worden toegepast en onvoldoende zijn toegespitst op de verschillende doelgroepen. Zo spelen niet alleen leeftijd, maar ook opleiding, inkomen en sociale omgeving een rol.

Werknemer aanzetten tot gezonde keuzes

Om een leefstijlverandering te bereiken, moet eerst duidelijk zijn welke doelgroepen er zijn, welke specifieke problemen deze hebben en welke maatregelen passend zijn. Belangrijk is dat mensen veranderingen eenvoudig kunnen inpassen in hun dagelijkse leven, ook op de werkplek. Onderwerpen die op het werk kunnen spelen, zijn: het tegengaan van roken (tool) en alcoholmisbruik, stimuleren van vaker bewegen en het maken van gezondere keuzes in het bedrijfsrestaurant. Daarvoor moet de omgeving zo worden aangepast, dat gezonde keuzes makkelijker zijn dan ongezonde. Door een combinatie van maatregelen (anti-rookbeleid, stimuleren van bewegen, gratis en voldoende watertappunten, aanbieden van werkfruit enzovoort) toegespitst op de doelgroep en begeleiding door deskundigen, neemt de kans op succes toe. En dat is nodig om een nieuwe gewoonte vol te kunnen houden.

Het rapport Gedragsexpertise is de sleutel tot effectief leefstijlbeleid is online te raadplegen.