Forse prijsstijging rookwaren steun in de rug van werkgevers

3 juni 2022 | Door redactie

Werkgevers die graag zien dat hun werknemers helemaal niet meer roken, zullen blij zijn met het wetsvoorstel om de prijzen voor rookwaren te verhogen. Het kan de maatregelen van de werkgever rond een anti-rookbeleid versterken en de kans op succes vergroten om werknemers te helpen stoppen.

Staatssecretaris Van Ooijen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat de prijs van rookwaren fors omhoog gaat. Daarom heeft hij een wetsvoorstel ingediend om een pakje sigaretten vanaf 2025 ieder jaar twee euro duurder te maken. Het wetsvoorstel moet nog worden besproken door de ministerraad. Daarna moeten de Tweede Kamer en Eerste Kamer er nog mee akkoord gaan. Een forse verhoging van de prijzen van rookwaren wordt door deskundigen gezien als een effectieve maatregel om roken te ontmoedigen en als preventie: voorkomen dat jongeren gaan roken. Volgens het Trimbos Instituut is jaarlijks twee euro extra per pakje nodig om tot gedragsverandering aan te zetten.

Recht op rookvrije werkplek

Voor werkgevers kan de voorgenomen prijsstijging helpen om de effectiviteit van de eigen maatregelen te verstreken. Werkgevers die een anti-rookbeleid voeren, ondersteunen hun rokende werknemers vaak ook met cursussen stoppen met roken en coaching als begeleiding bij het stoppen. Omdat werknemers recht hebben recht op een rookvrije werkomgeving (tool), zijn vanaf 1 januari 2022 rookruimtes in bedrijven en instellingen niet meer toegestaan. Ook deze maatregel komt voort uit het Nationaal .Preventieakkoord. Daarin staat eveneens dat Nederland in 2040 een rookvrije generatie moet kennen. Een pakje sigaretten zal dan tussen de 30 en 47 euro moeten kosten.

Ernstige gezondheidsschade door roken

Prijsverhoging om roken te ontmoedigen, wordt als meest effectieve maatregel gezien. Roken is extreem verslavend en alleen inzetten op gedragsverandering is niet genoeg. Roken heeft ernstige gezondheidsschade tot gevolg en kan dus ook voor langdurig verzuim zorgen. De bekendste gevolgen zijn longkanker en longaandoeningen als COPD, maar roken veroorzaakt onder andere ook mondholtekanker, slokdarmkanker en blaaskanker. Ook hoge bloedruk, diabetes, hart- en vaatziekten en een verhoogd risico op een beroerte zijn schadelijke effecten van roken. Het risico op sterfte van rokers is drie maal zo hoog als dat van niet-rokers. Van alle sterfgevallen onder rokers is de helft veroorzaakt door het roken. Passief roken is gevaarlijk voor het ongeboren kind en ook meerokers lopen risico op longschade.