Help rokende werknemer Stoptober door

27 september 2022 | Door redactie

Rokende werknemers lopen meer gezondheidsrisico’s. Ook kosten ze de werkgever meer geld dan werknemers die niet roken. In oktober kunnen ze weer meedoen aan Stoptober en met ondersteuning van werkgever en collega’s stoppen met roken.

Als onderdeel van de doelstelling een rookvrije generatie in 2040 zijn sinds 1 januari 2022 rookruimtes in bedrijven niet langer toegestaan (zie Waar mogen werknemers nog roken in 2022?). Werknemers die roken kunnen dat alleen nog doen in de openlucht buiten het bedrijfspand en in de privésfeer. Toch is het verstandig als werkgever een anti-rookbeleid te voeren. Rokende werknemers kosten de organisatie meer geld dan niet-rokende werknemers. Ze nemen vaker pauze om te roken en blijven langer weg omdat ze ervoor naar buiten moeten gaan. Verder lopen ze door het roken meer gezondheidsrisico’s. De werkgever kan ook een rookverbod opleggen voor het gehele bedrijfsterrein.

Rookvrij-beleid blijft belangrijk

Uit onderzoek blijkt dat het succes van stoppen-met-roken-programma’s afhangt van het aantal deelnemers. Hoe meer werknemers meedoen, hoe meer effect. Daarom blijft het belangrijk dat  werkgevers een rookvrij-beleid opstellen. Daarmee bereiken ze namelijk alle werknemers, zowel de rokers als de niet-rokers, en wordt het een gedeelde doelstelling. Rokers die willen stoppen, kunnen namelijk alle hulp gebruiken. Ook helpt het om in gesprek te gaan over rookgedrag (tool). Het meest effectief zijn groepstrainingen, programma’s met individuele coaching en programma’s die rokers medicatie geven voor tijdens het stoppen met roken.

OR betrekken bij rookvrij-beleid

Een effectief rookvrij-beleid komt tot stand door medewerking van de werknemers. Vergeet dus niet om de rokers zelf erbij te betrekken en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te schakelen. Die kan de achterban enthousiasmeren en dat vergroot de draagkracht. Neem in het rookbeleid ook de e-sigaretten mee. Deze bevatten weliswaar geen tabak, maar wel nicotine en zijn net zo verslavend. Werkgevers die een stap verder willen gaan, kunnen besluiten niet (langer) samen te werken met organisaties uit de tabaksindustrie of met organisaties die investeren in de tabaksindustrie. Gebruik een stappenplan (tool) voor het rookvrij maken van de gehele organisatie.

Bijlagen bij dit bericht