Invloed toekomst op veilig werken in kaart gebracht

9 februari 2023 | Door redactie

De inzet van nieuwe technieken en materialen op het werk brengt ook nieuwe risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Denk aan de toepassing van AI en robots. Het RIVM en TNO onderzochten de invloed van 33 ontwikkelingen op werk in de toekomst.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en TNO onderzocht welke ontwikkelingen de komende twintig jaar van invloed zullen zijn op gezond en veilig werken. De toepassing van artificiële Intelligentie (AI) in het werk bijvoorbeeld en ontwikkelingen in de energietransitie brengen bepaalde risico’s voor werknemers met zich mee. Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers op de lange termijn te kunnen verbeteren, moeten deze risico’s in kaart worden gebracht, zodat minder mensen een beroepsziekte krijgen of overlijden als gevolg van hun werk. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor het traject Arbovisie 2040.

Nieuwe risico’s op werkvloer van de toekomst

Het RIVM en TNO hebben 33 ontwikkelingen getraceerd die de komende twintig jaar waarschijnlijk invloed zullen hebben op gezond en veilig werken. Dat zijn onder meer de toepassing van kunstmatige intelligentie, de bureaucratie (verwacht wordt een toename van regels), klimaatverandering (invloed van weersomstandigheden op het werk, maar ook de energietransitie die voor nieuw werk zorgt), robotisering en de vergrijzing. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de aard van het werk en voor de arbeidsomstandigheden. Hierdoor kunnen op de werkvloer nieuwe risico’s ontstaan, zoals:

  • een toename van de mentale belasting van werk;
  • minder autonomie in het werk;
  • een toenemende noodzaak van een leven lang leren;
  • een opeenstapeling van risico’s voor kwetsbare werknemers.

Werkgevers en werknemers kunnen input geven op en meedenken over het traject Arbovisie 2040. Dat kan via e-mail: postbusarbovisie2040@minszw.nl. Het rapport De toekomst van gezond en veilig werken een brede horizonscan is bij Arboportaal te bekijken.

Bijlagen bij dit bericht