Kan mondkapjesplicht iets toevoegen bij bestrijden corona?

Nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt, lijkt het moeilijk een eenduidig beleid uit te stippelen. Aan de ene kant zwelt de roep om een mondkapjesplicht aan, aan de andere kant heerst de overtuiging dat dit niets toevoegt. Dit maakt het ook voor organisaties niet makkelijker om de beste opstelling te kiezen.

24 juli 2020 | Door redactie

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is weer aan het stijgen. Deels was dit te verwachten na het loslaten van de lockdownmaatregelen. Maar mensen houden zich ook minder goed aan de maatregelen die nog wél gelden. Tijdens de eerste golf werden vooral zestigplussers het slachtoffer, maar dat is nu verplaatst naar de leeftijdsgroep tussen de 20 en 40 jaar. Deze leeftijdsgroep is volop aan het werk, en daarmee komt de verantwoordelijkheid voor passende maatregelen ook op het bordje van organisaties te liggen. Want in de slipstream van de maatschappelijke discussie staan organisaties net zo goed voor de vraag of ze preventief een mondkapje verplicht moeten stellen, bijvoorbeeld als werknemers van hun plek gaan, of tijdens vergaderingen in slecht geventileerde ruimtes.

Navolgen maatregelen bittere noodzaak

Er hebben zich twee kampen ontwikkeld; het ene volgt de lijn die het RIVM al voorstond. Die zegt dat mondkapjes schijnveiligheid bieden en dat hun toegevoegde waarde niet is aangetoond. Ook zou handhaving van een plicht lastig zijn. Het andere kamp zegt dat alle beetjes helpen en dat een mondkapjesplicht wel zou laten zien dat het navolgen van de maatregelen bittere noodzaak is om het aantal besmettingen laag te houden.

Beschermingsniveau zichtbaar gemaakt

In dat licht is een onderzoek van de TU Twente interessant. Met een proefopstelling hebben ze luchtstromen gevisualiseerd. Zo hebben ze zichtbaar gemaakt dat het beschermingsniveau van een mondkapje helemaal niet zo slecht is, met alleen wat lekkage aan de zijkanten. Niezen en hoesten in de elleboog daarentegen lijkt druppeltjes juist te lanceren. De onderzoekers stellen daarom een andere manier voor die verspreiding vrijwel tot nul reduceert.