Kan schadelijk effect van nachtdienst worden verminderd?

Het werken in nacht- en ploegendiensten kan nadelige effecten voor de gezondheid hebben. Zo is het ontstaan van diabetes 2 een reëel risico. Er wordt daarom een groot internationaal onderzoek opgezet dat gaat kijken of leefstijlinterventies dat risico kunnen terugdringen.

8 april 2021 | Door redactie

Werknemers die in nacht- en ploegendiensten (tool) werken, hebben vaak te maken met een verstoord dag- en nachtritme. Hierdoor raakt hun biologische klok ontregeld, met als gevolg dat ze bevattelijker worden voor het ontwikkelen van diabetes 2. De biologische klok wordt echter niet alleen negatief beïnvloed door het dag- en nachtritme, maar ook door eten en drinken op ‘vreemde’ tijdstippen en door blootstelling aan kunstlicht als het lichaam eigenlijk verwacht dat het donker zou moeten zijn. Dit heeft ingrijpende effecten op de stofwisseling. Onderzoekers willen nu achterhalen of het herstellen van de biologische klok door het aanpassen van deze factoren de stofwisseling positief kan beïnvloeden en zo het risico op het ontwikkelen van diabetes 2 kan terugdringen.

Onderzoek moet leiden tot gerichte leefstijladviezen

Het onderzoek is een Nederlands-Canadees project. Het Leids UMC zoekt bijvoorbeeld uit of diabetes 2 eerder ontstaat als mensen eten en drinken of bewegen op momenten dat ze normaal gesproken zouden slapen. Ook factoren als temperatuur en licht worden hierbij betrokken. Uiteindelijk moet dit leiden tot betere preventie door gerichte leefstijladviezen. De subsidie voor het onderzoek komt uit diverse bronnen. Voor Nederland is dit onder andere het Diabetes Fonds, voor Canada Canadian Institutes of Health Research (CIHR).