Leidinggevende bepalend voor welzijn en werkplezier

31 mei 2023 | Door redactie

Leidinggevenden in een organisatie hebben een grote invloed op het welzijn en welbevinden van de werknemers. Werknemers die steun ervaren van hun leidinggevende, zijn tevredener en hebben meer werkplezier. Niet elke leidinggevende is zich daarvan bewust. Een training kan helpen.

Het is verstandig om bij het opstellen van arbobeleid te kijken naar de haalbaarheid. Of arbomaatregelen een succes zijn, hangt in hoge mate af van de leidinggevenden op de werkvloer. Die zijn zich daar niet altijd van bewust. Veel arbotaken, zoals het houden van toezicht, het geven van instructie en voorlichting over veilig werken en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, komen in de praktijk te liggen bij de leidinggevenden op de werkvloer. Die zijn verantwoordelijk voor de werknemers die onder hun supervisie werken. Het is dus belangrijk hen goed te informeren over het arbobeleid en de inrichting en uitvoering hiervan. Dat komt de veiligheid op de werkvloer ten goede.

Leidinggevende moet ongewenst gedrag aanpakken

Bij de aanpak van het risico van psychosociale arbeidsbelasting (PSA, e-learning) spelen leidinggevenden zelfs een cruciale rol. Ongewenst gedrag door collega’s en leidinggevenden zorgt voor twee derde van het ziekteverzuim in organisaties. PSA kan leiden tot allerlei psychische en lichamelijke klachten en stress veroorzaken. Werknemers die zijn uitgevallen als gevolg van PSA noemen gebrek aan sociale steun van de leidinggevende als één van de oorzaken. Leidinggevenden moeten dus niet alleen de signalen kunnen herkennen van ongewenst gedrag, ze moeten er vooral tegen optreden en het slachtoffer steunen. Als het nodig is, moeten ze sancties durven opleggen. Het eigen gedrag is de beste preventie. Leidinggevenden moeten dus het goede voorbeeld geven.