Maatregelen voor bevorderen vitaliteit werknemers

19 augustus 2022 | Door redactie

Een gezonde leefstijl kan bijdragen aan meer vitaliteit bij werknemers. Dat zorgt er ook voor dat hun duurzame inzetbaarheid verbetert. Hoewel de invloed van de werkgever beperkt is, zijn er zeker mogelijkheden om een gezonde leefstijl bij werknemers te stimuleren.

Werknemers moeten langer doorwerken, maar dat is niet voor iedereen even makkelijk te realiseren. Uiteraard is hiervoor een goede gezondheid (artikel) belangrijk, maar werknemers moeten ook vitaal zijn. Gezondheid zegt iets over de afwezigheid van ziektes en vitaliteit gaat over energiek en fit zijn. Om je vitaal te voelen is een goede gezondheid een voorwaarde. Veel aandoeningen die vaker voorkomen naarmate de leeftijd toeneemt, zoals diabetes en hart- en vaatziekten, kunnen verbeteren door een gezonde leefstijl. Ook de werkgever kan maatregelen nemen die een gezonde leefstijl stimuleren. Met een vitaliteitsbeleid kan hij de duurzame inzetbaarheid van werknemers verbeteren.

Toegang tot de bedrijfsarts

Voordat de werkgever een onderwerp als gezonde leefstijl op de agenda zet, is het van belang dat de arbeidsomstandigheden op de werkvloer in orde zijn: werknemers hebben recht op een gezonde en veilige werkplek en moeten beschermd worden tegen de risico’s die het werk met zich meebrengt. Hiervoor moet de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken en maatregelen nemen om risico’s van fysieke en psychische belasting  te voorkomen. Ook moet hij toegang regelen tot de bedrijfsarts. De werkgever is onder meer verplicht elke werknemer een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) (infographic) aan te bieden.

Maatregelen in een vitaliteitsbeleid

Is de arbozorg binnen de organisatie netjes op orde, dan kan de werkgever aanvullende maatregelen nemen op het gebied van gezondheid en leefstijl. Hij kan hiervoor bijvoorbeeld een vitaliteitsbeleid ontwikkelen. Aandachtspunten hierbij zijn:

  • Zorg voor draagvlak en betrek werknemers bij ideeën.
  • Stimuleer gezond gedrag en straf ongezond gedrag niet direct af, maar bied gezondere alternatieven aan.
  • Bied middelen aan die passen bij de organisatie en de werknemers.
  • Spreek niet slechts één werknemer aan: dat mag namelijk niet om privacy-redenen.
  • Geef het goede voorbeeld en houd rekening met een langere looptijd voor gedragsverandering, progressie en voortgang.

Bijlagen bij dit bericht

PAGO of PMO?
Infographic
Het verschil tussen PMO en PAGO
Verdiepingsartikel
Gezond thuiswerken
Verdiepingsartikel