Medische risico’s van health checks duidelijker

29 oktober 2015 | Door redactie

Het moet bij health checks, zoals het preventief medisch onderzoek (PMO) duidelijker worden welke medische risico’s mensen daarbij lopen. Minister Schippers van Volksgezondheid stelt daarom drie categorieën voor met oplopende kwaliteitseisen aan de health check. Zorg dus dat uw werkgever werknemers goed informeert over de voor- en nadelen van het PMO.

Minister Schippers vindt dat health checks of een PMO (tool) mensen meer zelfredzaamheid geven als het over hun gezondheid gaat, maar dat er ook bescherming nodig is tegen de medische risico’s. Uw werkgever is verplicht om de werknemers periodiek zo’n preventief medisch onderzoek aan te bieden. Hij zal daarover de werknemers goed moeten informeren (tool). Schippers wil een stelsel invoeren met drie categorieën (pdf) waarbij de eisen aan het toezicht en de kwaliteit van de checks oplopen.

Indeling van health checks

De health checks worden ingedeeld op basis van de medische risico’s die mensen lopen. Dat hangt vaak samen met de testmethode:

  • Categorie 1: health checks zonder medisch risico zijn vrij toegestaan (afnemen van vragenlijsten of het gebruiken van gezondheidsapps).
  • Categorie 2: health checks met medisch risico moeten heldere beroepsnormen of kwaliteitschecks krijgen (bijvoorbeeld als er ioniserende straling wordt gebruikt zoals bij een CT-scan).
  • Categorie 3: health checks gericht op ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is en voor bevolkingsonderzoeken die de overheid aanbiedt, hebben een vergunning nodig. Dit geldt ook voor health checks op de markt die zich op dezelfde aandoeningen richten als deze bevolkingsonderzoeken.

Informatie over preventieve medische onderzoeken

De kwaliteit van de health checks moet goed zijn en ook moet er goede informatie over de mogelijke voor- en nadelen zijn. Artsenfederatie KNMG is het hiermee eens en heeft de brochure Preventief medisch onderzoek (pdf) ontwikkeld. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft meer informatie over preventieve onderzoeken. Wel waarschuwt de KNMG dat de minister met de geplande indeling voorbijgaat aan de mogelijke nadelen van vervolgonderzoeken (tool). Zo kan een test weliswaar in de eerste categorie vallen, maar brengen de vervolgonderzoeken wel medische risico’s met zich mee. Begin 2016 komt hierover een rondetafelgesprek met de minister.