Minister stelt kwaliteitseisen aan health check

30 oktober 2015 | Door redactie

Minister Schippers van Volksgezondheid wil in verband met mogelijke medische risico’s kwaliteitseisen stellen aan preventieve medische onderzoeken (PMO). Een PMO kan in eerste instantie zonder risico zijn, maar volgens artsenfederatie KNMG moet de minister er rekening mee houden dat eventuele vervolgonderzoeken wel medische risico’s kunnen bevatten. Het is dus belangrijk dat uw achterban goede informatie krijgt over deelname aan een PMO.

Een health check of een PMO (tool) geeft mensen meer zelfredzaamheid als het over hun gezondheid gaat, maar er is ook bescherming nodig tegen de medische risico’s volgens minister Schippers. Ze wil daarom een stelsel invoeren met drie categorieën (pdf) waarbij de eisen aan het toezicht en de kwaliteit van de checks oplopen. Uw werkgever is verplicht om de werknemers periodiek een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Hij zal de werknemers daarover goed moeten informeren (tool).

Kwaliteitscheck voor health check met medisch risico

De health checks worden ingedeeld op basis van de medische risico’s die mensen lopen. Dat hangt vaak samen met de testmethode:

  • Categorie 1: health checks zonder medisch risico zijn vrij toegestaan (afnemen van vragenlijsten of het gebruiken van gezondheidsapps).
  • Categorie 2: health checks met medisch risico moeten heldere beroepsnormen of kwaliteitschecks krijgen (bijvoorbeeld als er ioniserende straling wordt gebruikt zoals bij een CT-scan).
  • Categorie 3: health checks gericht op ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is en voor bevolkingsonderzoeken die de overheid aanbiedt, hebben een vergunning nodig. Dit geldt ook voor health checks op de markt die zich op dezelfde aandoeningen richten als deze bevolkingsonderzoeken.

Voor- en nadelen van gezondheidschecks

De kwaliteit van de health checks moet goed zijn en ook moet er goede informatie over de mogelijke voor- en nadelen zijn. De KNMG is het hiermee eens en heeft de brochure Preventief medisch onderzoek (pdf) ontwikkeld. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft meer informatie over preventieve onderzoeken. Wel waarschuwt de KNMG dat de minister met de geplande indeling voorbijgaat aan de mogelijke nadelen van vervolgonderzoeken (tool). Zo kan een test weliswaar in de eerste categorie vallen, maar brengen de vervolgonderzoeken wel medische risico’s met zich mee. Begin 2016 komt hierover een rondetafelgesprek met de minister.