Mogelijk bredere toepassing alcohol- en drugstest

Staatssecretaris Van Ark van SZW onderzoekt de mogelijkheid om het afnemen van alcohol- en drugstesten uit te breiden naar andere sectoren. Het gaat dan om sectoren waar de veiligheid van werknemers in het geding kan zijn als één van hen onder invloed is. De chemische sector is als eerste aan de beurt.

21 januari 2020 | Door redactie

Bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) is veiligheid een zeer belangrijk punt. Niet alleen voor de werknemers zelf, maar ook voor de omgeving waar zulke bedrijven gevestigd zijn. Werknemers die onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen kunnen die veiligheid in gevaar brengen en staatssecretaris Van Ark onderzoekt daarom de mogelijkheid om het afnemen van alcohol- en drugstesten hier wettelijk mogelijk te maken.

Bijzondere gezondheidsgegevens

Op dit moment kan dit nog niet vanwege de AVG. De resultaten uit zo’n test vallen namelijk onder de bijzondere gezondheidsgegevens. Het tijdens werktijd controleren op het gebruik van alcohol en drugs mag uitsluitend met een wettelijke grondslag. Er zijn alleen specifieke wettelijke regels voor beroepsgroepen als treinmachinisten, beroepschauffeurs, piloten en schippers. 

Doortrekken naar andere sectoren

De chemische sector heeft prioriteit als er een aanvulling op de huidige wettelijke regeling komt. Maar de staatssecretaris overweegt om de wet door te trekken naar andere sectoren waar veiligheid een belangrijk onderwerp is, zoals de bouw en metaal. Zij geeft er de voorkeur aan dat de OR van dergelijke bedrijven het afnemen van een test intern afspreekt, maar als dat niet of onvoldoende gebeurt is een wettelijke regeling dus zeker mogelijk.