Nogmaals gewezen op belang ventilatie tegen corona

18 mei 2021 | Door redactie

Een internationale groep wetenschappers, waaronder ook Nederlanders, roept opnieuw op om de belangrijke rol van ventilatie bij het voorkomen van corona te erkennen. Zeker in Nederland wordt volgens hen te weinig ingezien dat corona zich makkelijk door de lucht kan verspreiden.

Ventilatie is onmisbaar om de verspreiding van virusdeeltjes tegen te gaan. Natuurlijk geldt dat momenteel voor corona, maar er zijn meer ziektekiemen die door goede ventilatie in hun verspreiding beperkt worden. Het griepvirus natuurlijk, maar ook mazelen en tbc. Daar moet de maatschappij dus serieus naar kijken. Dit stelt een groep van 39 internationale wetenschappers in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Nederland wordt vertegenwoordigd door de TU Delft (Philomena Bluyssen) en de TU Eindhoven (Marcel Loomans). Volgens de Nederlandse onderzoekers wordt in het buitenland al breed geaccepteerd dat goed afgestelde en slimme ventilatie besmettingen kan voorkomen. Nederland blijft volgens hen achter, mede omdat het RIVM de rol van verspreiding door de lucht niet inschat als erg groot.

Vooral hybride systeem kan helpen 

Het liefst zien de wetenschappers dat er in de toekomst preventief, dus al bij de bouw rekening wordt gehouden met goede ventilatiesystemen. Net zoals toiletten en badkamers nu de normaalste zaak van de wereld zijn, moeten ventilatie en gezonde binnenlucht dat volgens hen ook worden. Zij zien vooral heil in een hybride systeem; een combinatie van natuurlijke ventilatie als basis en mechanische ventilatie om dit aan te vullen waar nodig. De groep van 39 wetenschappers is samengesteld uit verschillende disciplines: er zijn fysici, virologen, technici en medici in vertegenwoordigd, om het probleem van coronaverspreiding door de lucht zo breed mogelijk aan te pakken. Het is de tweede keer dat de oproep gedaan wordt om verspreiding door de lucht serieus te nemen

Bijlagen bij dit bericht