Onveilige situaties door laaggeletterdheid

4 september 2015 | Door redactie

In de week van 7 tot en met 13 september vindt de Week van de Alfabetisering plaats. Allerlei organisaties en instellingen in Nederland besteden dan aandacht aan laaggeletterdheid. Ook op de werkvloer is dat een probleem, omdat de veiligheid in het geding is.

Het is soms moeilijk te geloven, maar laaggeletterdheid komt overal voor. Ook bij u in de organisatie. Daarom wordt in de Week van de Alfabetisering van 7 tot en met 13 september 2015 aandacht besteed aan het probleem van laaggeletterdheid. In verschillende organisaties en instellingen door heel Nederland worden activiteiten georganiseerd. Die hebben vaak te maken met scholing en opleiding, maar ook met preventie. En juist op de werkvloer is dat laatste heel belangrijk. Laaggeletterdheid kan namelijk voor onveilige werksituaties zorgen.

Werknemers lezen instructies niet goed

Laaggeletterdheid op de werkvloer heeft tot gevolg dat werknemers instructies en handleidingen niet goed lezen en daardoor machines, gereedschappen en andere werkmiddelen niet correct gebruiken. Ook worden veiligheidsvoorschriften niet goed nageleefd, handelingsplannen niet correct uitgevoerd en komt informatie onvolledig over. Om het probleem aan te kunnen pakken, moet u het eerst signaleren. Dat is best moeilijk; collega’s zijn vaak niet op de hoogte van deze problemen.

Signalen van laaggeletterdheid

Ook zijn het niet altijd ongeschoolden; 40% van de laaggeletterden heeft een opleiding op vmbo- of mbo1-niveau. Signalen van laaggeletterdheid op het werk kunnen zijn: relatief veel (kleine) ongelukjes, missen van afspraken door het niet lezen van informatie zoals een personeelsnieuwsbrief en veel taalfouten in werkbriefjes en andere formulieren.  Er zijn diverse initiatieven om werkgevers te helpen dit probleem aan te pakken. Stichting Lezen en Schrijven heeft onder meer een digitale toolkit ontwikkeld.