Ook arbozorg voor werknemers op reis

25 november 2022 | Door redactie

De zorgplicht van de werkgever strekt zich ook uit tot werknemers die voor hun werk naar het buitenland reizen. Zij kunnen daarbij gezondheids- en veiligheidsrisico’s lopen. Welke maatregelen moet de werkgever nemen?

Om de veiligheid en gezondheid van reizende en in het buitenland verblijvende werknemers te kunnen garanderen, is er wel voorbereiding nodig. Reizen in het buitenland kan extra risico’s opleveren, zoals bepaalde infectieziekten, slechtere kwaliteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg, geweldsmisdrijven of natuurrampen. De werkgever moet deze risico’s van tevoren in kaart brengen en de nodige maatregelen nemen. Zo moet hij nagaan of bepaalde vaccinaties vereist zijn en de werknemer daarover informeren en voorlichten. Hij kan deze risico’s opnemen in de RI&E en de maatregelen in het plan van aanpak (tool).

Verplichte of geadviseerde vaccinaties

Welke inentingen nodig zijn, hangt af van de reisbestemming en de inentingen die de werknemer in het verleden al gehad heeft. Werknemers kunnen via de huisarts of GGD informeren welke vaccinaties ze al hebben. Dit staat in het vaccinatiepaspoort dat verstrekt wordt door de GGD. Op nederlandwereldwijd.nl van de Rijksoverheid staat per land welke vaccinaties verplicht zijn en welke geadviseerd worden. Voor veel bestemmingen in Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika, rond de Middellandse Zee en in Oost-Europa worden vaccinaties geadviseerd. Verplichte vaccinaties komen vooral voor bij bestemmingen in Afrika en Zuid-Amerika.

Bijlagen bij dit bericht