Partner chronisch zieke bespaart flink in 2017

20 september 2016 | Door redactie

Voor mensen die gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) gaat de eigen bijdrage omlaag. Zeker voor alleenverdieners met een chronisch zieke partner kan dit veel geld schelen.

Het kabinet heeft vandaag bekendgemaakt de eigen bijdrage in de WMO flink te verlagen. Ongeveer 290.000 huishoudens gaan er daardoor op vooruit. Voor veel mensen uit de groep ‘meerpersoonshuishouden onder de AOW-leeftijd’ is de besparing fors. Zij houden in 2017 € 1.400 meer over. In deze groep vallen vooral personen die vanwege een chronisch zieke partner in hun eentje de kost moeten verdienen. De WMO regelt dat gemeenten mensen ondersteunen die thuis willen blijven wonen.

Verlaging eigen bijdrage WMO goed voor koopkracht ouderen

De verlaging van de eigen bijdrage voor de WMO is ook onderdeel van de kabinetsmaatregelen om de koopkracht van ouderen te verbeteren. Tot deze maatregelen behoren ook de verhogingen van de ouderenkorting en zorgtoeslag en huurtoeslag.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.