Ramadan begint dit jaar op 6 mei

3 mei 2019 | Door redactie

De exacte startdatum van de ramadan verschilt en hangt officieel af van de stand van de maan. Dit jaar is het begin van de ramadan gesteld op 6 mei. Het is een speciale maand waarin tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Er zijn verschillende manieren om vastende werknemers te ondersteunen.

De ramadan is de islamitische vastenmaand en duurt dit jaar van 6 mei tot en met 4 juni. Tijdens de ramadan onthouden deelnemers zich tussen de schemer voor zonsopkomst en zonsondergang van eten, drinken, roken en vrijen. Dit doen ze in de tussenliggende periode, wat ten koste kan gaan van het aantal uren slaap. De vastentijden (tool) verschillen per dag. Werknemers kunnen door het vasten en het slaapgebrek concentratieproblemen krijgen. Het vasten kan dus invloed hebben op het functioneren van werknemers. Dit kan zelfs – bijvoorbeeld bij zware werkzaamheden of het werken met machines – tot gevaarlijke situaties leiden. Het ondersteunen van vastende werknemers is dus ook in het belang van de organisatie.

Maatregelen die werkgever kunnen nemen 

Maatregelen die werkgevers kunnen nemen (voor zover dat nodig en mogelijk is) om vastende werknemers te ondersteunen tijdens de vastenmaand zijn:

  • de vastende werknemers tijdelijk lichte of minder risicovolle werkzaamheden laten verrichten;
  • de werktijden afstemmen op de vastentijden zodat vastende werknemers in de gelegenheid zijn om te eten en drinken zodra dat is toegestaan.

Ramadan en de wet

In de wet staat niets over de ramadan. Ook is het Suikerfeest waarmee de ramadan eindigt geen officiële feestdag. Maar elke werkgever is in het kader van goed werkgeverschap en zorgplicht (volgens de Arbowet) verplicht te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Een ondernemingsraad kan de bestuurder zo nodig attenderen op maatregelen die de werkgever kan nemen en de noodzaak ervan onder de aandacht brengen.