Reiniging toetsenborden zaak van arbo?

27 november 2015 | Door redactie

Ook apparaten en hulpmiddelen op de werkplek moeten worden schoongehouden. Een zaak van de facility manager zult u zeggen. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet: reiniging van apparatuur kan net zo goed onder verantwoordelijkheid van arbo vallen.

Bij organisaties kan nog weleens discussie ontstaan over welke afdeling er verantwoordelijk is voor de reiniging van apparatuur. Het schoonhouden van toetsenborden is daarbij een vraagstuk apart. Valt dat onder de afdeling facilitair of is het de ICT-afdeling die hiervoor moet zorgen? Feit is dat het wel geregeld moet worden en iemand de verantwoording moet dragen. Het schoonhouden dreigt anders onvoldoende of helemaal niet te gebeuren. Met alle gevolgen van dien.

Toetsenborden dragers van ziektekiemen

Steeds vaker is te zien dat toetsenbordreiniging bij het arbobeleid wordt ondergebracht. Zo heeft de gemeente Emmen de reiniging van pc’s bij de afdeling Facilitaire Ondersteuning ingedeeld, maar is de arboprofessional sinds kort verantwoordelijk voor de reiniging van toetsenborden. Doordat iedereen langer werkt en werknemers meer uren achter de pc doorbrengen, is een schone werkplek belangrijk voor het bevorderen van gezonde arbeidsomstandigheden en het tegengaan van ziekteverzuim. Toetsenborden zijn dragers van bacteriën en spelen een belangrijke rol in de verspreiding van ziektekiemen. Vanuit arbo-oogpunt is schoonmaak dus heel belangrijk.

Eten achter pc verbieden

Een extra maatregel die u kunt nemen om te zorgen voor een schone werkplek (tool) en dus veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, is het verbieden van eten achter de computer. Dat is niet alleen uit hygiënisch oogpunt verstandig, werknemers moeten ook even weg van de werkplek om te pauzeren. Verder kunt u zorgen dat op elk bureau een reinigingsset staat voor het schoonhouden van toetsenbord en beeldscherm.