SER wijst kabinet op belang preventie voor gezondheid

28 juli 2017 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad heeft een brief aan de informateur gestuurd om te zorgen dat het nieuwe kabinet straks voldoende aandacht besteedt aan preventie voor gezondheid. De Raad waarschuwt onder meer voor de verwachte toename van het aantal chronisch zieke werkenden.

Met de brief (pdf) wil de Sociaal-Economische Raad (SER) het toekomstige kabinet alvast wijzen op het belang van preventie voor gezondheid. Door de stijgende levensverwachting en het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd zullen er straks meer werknemers met een chronische ziekte op de werkvloer zijn. De SER bracht hier vorig jaar al een advies over uit. Preventie zorgt ervoor dat werknemers langer gezond kunnen blijven werken en voorkomt dat de psychische en fysieke arbeidsbelasting (tool) verder toeneemt. Daarvoor moeten overheid, werkgevers en werknemers samenwerken.

Gewijzigde Arbowet voor meer betrokkenheid

Werkgevers doen er goed aangericht beleid te voeren voor het vergroten van duurzame inzetbaarheid. Bij voorkeur als onderdeel van een breder beleid dat gericht is op de preventie van uitval. Voorkomen moet worden dat werknemers door hun werk ziek of zieker worden. Daarbij is aandacht nodig voor de verschillen in belastbaarheid tussen beroepen. De gewijzigde Arbowet (tool) is een eerste stap; die is bedoeld om de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening en de preventie te versterken. Ook de bedrijfsarts krijgt nadrukkelijker een rol bij de preventie.