Stimuleren van beweging op de werkvloer

9 september 2022 | Door redactie

Een van de voorwaarden voor een gezonde leefstijl is voldoende beweging. Ook op de werkvloer moeten werknemers dus regelmatig in beweging komen. Beweging tijdens én na het werk levert niet alleen gezondheidswinst op, maar ook meer productiviteit en werkplezier en minder fouten.

Een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl is beweging. Voldoende bewegen verlaagt de kans op aandoeningen als diabetes type 2 en hart- en vaatziekten en zorgt ervoor dat werknemers beter in hun vel zitten. Bovendien zorgt meer bewegen tijdens kantooruren vaak ook voor meer actieve uren buiten werktijd. Om werknemers aan te zetten om meer te bewegen, is het belangrijk dat ze op een positieve manier gestimuleerd worden. Zo kan het helpen als in het arbobeleid de nadruk ligt op ‘minder zitten’ in plaats van op ‘meer bewegen’. Als de nadruk ligt op meer bewegen (artikel), is de kans op weerstand groter. Minder zitten klinkt vriendelijker, en geeft werknemers het idee dat ze iets te kiezen hebben.

Nudging helpt bij maken gezonde keuze

Om werknemers aan te zetten hun gedrag te veranderen en meer te gaan bewegen, kan de  arboprofessional gebruikmaken van nudging. Met deze motivatietechniek worden werknemers subtiel aangezet zich op de gewenste wijze te gedragen. Nudging gaat uit van het principe dat mensen de meeste keuzen op een snelle, automatische manier maken. Als werknemers moeten omlopen om de lift te kunnen nemen, zullen ze eerder de trap nemen omdat deze sneller en makkelijker bereikbaar is. Daarnaast kunnen maatregelen helpen om actief aan de slag te gaan met bewegen:

  • Las beweegmomenten in tijdens vergaderingen;
  • Introduceer staand vergaderen en staand werken;
  • Combineer een tweegesprek met een wandeling;
  • Stimuleer lunchwandelen;
  • Organiseer teamsporten met de organisatie, eventueel in competitieverband;
  • Reserveer parkeerplaatsen die verder weg liggen van de entree;
  • Kies een sportieve activiteit als bedrijfsuitje.

Bijlagen bij dit bericht

7 minute workout
Infographic
Aan de wandel
Infographic
Gezond thuiswerken
Verdiepingsartikel