Voorkom psychische klachten door het werk met aanpassingen

Veel werknemers rapporteren op dit moment psychische, burn-outachtige klachten. Er blijken diverse factoren te zijn die de kans op dergelijke klachten vergroten. Voor sommige van die factoren kunnen werkgevers preventieve maatregelen nemen.

23 februari 2021 | Door redactie

De Arbobalans 2020 inventariseert een aantal kenmerken die invloed hebben op het ontstaan van een psychische beroepsziekte, zoals bijvoorbeeld een burn-out. Die kenmerken vallen in twee groepen uiteen: kenmerken waar de werkgever invloed op kan uitoefenen en kenmerken waar hij niets aan kan veranderen. Zo blijken vrouwen bevattelijker te zijn voor het ontwikkelen van een beroepsgerelateerde psychische aandoening dan mannen. Werknemers tussen de 25-54 jaar en met een middelhoge opleiding lopen ook meer risico. Dit zijn factoren die de werkgever niet kan beïnvloeden. Datzelfde geldt voor het aantal dienstjaren bij dezelfde werkgever, dat ook in de Arbobalans genoemd wordt als risicofactor.

Werkgever kan preventief aan de slag 

Gelukkig zijn er ook veel factoren waar de werkgever wél preventief mee aan de slag kan. Werkgerelateerde risicofactoren blijken namelijk de volgende te zijn:

  • emotioneel zwaar werk;
  • werk waarvan de moeilijkheidsgraad te hoog is;
  • ontevredenheid over het werk (tool);
  • conflict met een leidinggevende of collega;
  • gebrek aan steun van leidinggevende of collega;    
  • werken in ploegendienst;
  • overuren maken;
  • beeldschermwerk doen;
  • hoge taakeisen;
  • ongewenst intern gedrag.

Werkgevers kunnen vooral met het verbeteren van de eerste vijf factoren veel bereiken. Leidinggevenden kunnen in gesprekken met werknemers hier specifiek naar vragen en individueel verbeteringen aanbrengen. Ook het voorkomen van ongewenst intern gedrag en ervoor zorgen dat werknemers op tijd rust kunnen nemen, zijn aspecten waar werkgevers alert op moeten zijn.

Bijlagen bij dit bericht