Voorkom ziekte met de informatie van de Week van de teek

Van 19 tot en met 23 april is het de jaarlijkse Week van de teek, georganiseerd door een aantal landelijk samenwerkende organisaties. Organisaties waarbij buitenwerkzaamheden aan de orde van de dag zijn, moeten extra alert zijn op de risico’s van hun werknemers. Wijs de buitenwerkers op de gevaren en adviseer hen over preventieve maatregelen.

15 april 2021 | Door redactie

Teken kunnen verschillende ziektes overbrengen. De bekendste is de ziekte van Lyme, waarbij de borrelia-bacterie een rol speelt. Deze bacterie kan leiden tot een infectieziekte die langdurige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Daarnaast kan een teek die het TBE-virus draagt ‘tick-borne encephalitis’ (TBE), oftewel hersen(vlies)ontsteking veroorzaken. Aanwijzingen dat ook teken in Nederland het TBE-virus kunnen overbrengen zijn er sinds 2016. Tijdens de Week van de teek dragen meer dan 20 organisaties dezelfde boodschap uit: voorkom tekenbeten en blijf controleren.

Allerlei voorlichtingsmateriaal in diverse vormen

Voor preventie is het nodige voorlichtingsmateriaal voorhanden. Zowel het RIVM als ook Stigas, een organisatie die ondernemers en werknemers helpt om veilig, gezond en vitaal te werken, stelt allerlei materiaal beschikbaar. Er zijn posters op te vragen, video’s te bekijken en ook in artikelen staat de nodige informatie. Beide organisaties hebben bijvoorbeeld de handen ineengeslagen en bieden een handig ‘plukartikel’ aan. Hierin staat alle informatie over de teek, de ziektes die het beest kan veroorzaken en tips wat werkgevers en werknemers kunnen doen om een tekenbeet te voorkomen.

Actiepunten voor werkgevers en werknemers

Om te voorkomen dat buitenwerkers een tekenbeet oplopen, is voorlichting van groot belang, bijvoorbeeld over hoe ze hun kleding en lichaam systematisch kunnen controleren. Daarnaast is een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (tool) noodzakelijk. Daarin staan de risicogebieden en risicowerkzaamheden beschreven. Ook moet er een duidelijk plan van aanpak zijn. Organisaties kunnen hun buitenwerkers ook persoonlijke beschermingsmiddelen bieden: beschermende kleding, insectenwerende middelen en tekenverwijderaars bijvoorbeeld. Werknemers kunnen zich goed voorbereiden op hun buitenwerk bijvoorbeeld door de voorlichting te volgen, werkkleding te dragen volgens de gemaakte afspraken zodat ze zich beschermen (tool) en door zich steeds te controleren.  

Download de apps voor meer informatie  

Inmiddels zijn er twee apps beschikbaar die ook meer informatie bieden. De app Tekenbeet van het RIVM concentreert zich vooral op herkenning en verwijdering. Besmetting met de borrelia-bacterie treedt namelijk pas op als de teek al langer dan 12 uur bloed aan het zuigen is. Via de app van Nature Today is het mogelijk per vierkante kilometer te zien of er veel teken-activiteit is. De gegevens zijn afkomstig van de Tekenradar. De apps zijn te vinden in de Google Play store.

Bijlagen bij dit bericht