Voorlichting over effecten van drugs in het verkeer (ADM-beleid)

29 september 2022 | Door redactie

Werknemers die voor hun werk een voertuig moeten besturen, horen natuurlijk nuchter te zijn als zij dit doen. Toch komt rijden onder invloed nog wel eens voor, doordat de bestuurder de effecten van de middelen die hij gebruikt niet goed kent. Het is goed hier voorlichting over te geven.

Niet alleen werknemers die beroepsmatig een voertuig moeten besturen, zouden moeten weten wat de effecten zijn van de verschillende drugs in het verkeer. Ook werknemers die per auto zakelijke bezoeken moeten afleggen, horen te weten wat de invloed is op de rijvaardigheid. In de praktijk blijkt dat gebruikers van veelvoorkomende drugs (amfetamine-achtigen, cocaïne, cannabis/THC, heroïne, morfine en GHB) onderschatten wat de uitwerking ervan op het lichaam is. Dat kan het risico van een arbeidsongeval vergroten. De arboprofessional moet deze effecten ook kennen om er goede voorlichting over te kunnen geven aan iedereen die zich zakelijk in het verkeer moet begeven.

Invloed op de rijvaardigheid

Werknemers stappen na gebruik van alcohol of drugs op de avond van of in de nacht voorafgaand aan een werkdag of dienst gewoon in de auto. Naar het effect van alcohol op de rijvaardigheid is veel onderzoek gedaan, en er is bekend in welke mate het risico van een ongeval toeneemt. Voor veel andere middelen geldt dat echter niet. Het is goed over alcohol- en drugsgebruik te praten (tool). De gevoeligheid voor drugs kan per persoon verschillen. Daarnaast is er bij regelmatig gebruik gedurende langere periode gewenning aan of tolerantie voor een bepaalde stof, maar niet voor álle effecten van de stof. Daardoor kan ook bij gewenning nog steeds sprake zijn van invloed op de rijvaardigheid.

Risico arbeidsongeval verminderen

Voorlichting geven over middelengebruik draagt bij aan veilige arbeidsomstandigheden en verkleint het risico van een arbeidsongeval of een verkeersongeluk. De mogelijkheden van werkgevers om te testen zijn immers wettelijk beperkt. Als werknemers de effecten van de middelen kennen, weten ze waar ze op moeten letten en kunnen ze een betere inschatting maken. Zo hebben THC en GHB een dempende werking op het centraal zenuwstelsel, wat ertoe leidt dat de gebruiker complexe handelingen minder goed kan uitvoeren en die sufheid, slaap, verminderde concentratie veroorzaakt.  Chronische gebruikers van THC kunnen 48 uur tot zelfs zeven dagen na inname nog concentraties in het bloed hebben.