Regeling alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer

Reglement

MS Word 54.42 kb

06-10-2020

Download deze tool
Met dit reglement regelt u het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen die het bewustzijn kunnen beïnvloeden in uw organisatie.

Werken onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die het bewustzijn kunnen beïnvloeden, vormt een groot risico voor de veiligheid en de gezondheid van uw medewerkers. Het is daarom belangrijk hier duidelijke regels voor op te stellen.

Dit reglement helpt u met het nemen van passende maatregelen, die bij uw organisatie passen.Meer informatie over het personeelshandboek vindt u in de toolbox Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek.